Medianera en Plaza de les Dones del 36

Arquivistes_Dones 36 1
Arquivistes_Dones 36. 2
Arquivistes_Dones 36. 3
Arquivistes_Dones 36. 4
Arquivistes_Dones 36. 5
Arquivistes_Pl Dones36.2
Arquivistes_Pl Dones36.3
Arquivistes_Pl Dones36.4
Arquivistes_Pl Dones36.5
Arquivistes_Pl Dones36.6
Arquivistes_Pl Dones36.7
Arquivistes_Pl Dones36.7
B1_PDF2_Generació Malva_page-0001 còpia.

Medianera en plaza de les Dones del 36

Barcelona, 2019-2020

Projecte de remodelació d’una paret mitgera a la Plaça de les Dones del 36. La vila de Gràcia es caracteritza per tenir un teixit urbà propi, herència de l’antiga vila independent a Barcelona, que un dia fou. Aquesta naturalesa es reflexa clarament, en la reduïda amplada de les parcel.les. La proposta transmet aquest gra urbà propi del barri, reflexat en el ritme de la composició global, tot creant un “Skyline”. Aquest traç discontinu genera un teló de fons on endreçar unes plaques fotovoltaiques. Aquest gest, permet que la instal·lació solar se situï a la part alta de la mitgera on gaudeix de la màxima captació. L’energia elèctrica produïda, es retorna a la Xarxa pública per tal de compensar la despesa d’il·luminació de la pròpia plaça. La zona que queda per sota d’aquest “Skyline” seran les noves “façanes vegetals”. Aquest “façanes” es construeixen mitjançant uns gabions d’acer inoxidable modulars, plens de substrat on creix una vegetació exhuberant, amb espècies autòctones especialment sel·leccionades. El Jardí disposa d’un sistema de reg automàtic per degoteig. La proposta integra un mural al propi sistema de “façanes vegetals”. Consisteix en una abstracció de la icònica imatge de la guerrillera Marina Ginestà. D’aquesta manera, el sector més proper a la plaça queda cobert per lames tallades amb CNC que varien d’amplada de manera que deixi entreveure la vegetació posterior, seguint una tècnica anomenada “half tones”. Es garantexi una millor integració de la proposta a l’entorn mitjançant un “gir arquitectònic” de la façana principal de l’edifici, facilitant la lectura de l’element com a façana i no com a mitgera. El caràcter de "nova façana", es reforça mitjançant l'obertura de noves finestres, que milloren indubtablement les condicions d'habitabilitat dels habitatges. El contacte de la composició amb el terreny, es resol amb un sòcol que es materialitza amb les mateixes lames. Aquest espai es dedica a armaris tècnics i d'emmagatzematge.