top of page

Refugi de Vida

URBAN
plaça esquema
axo_V2
secció_photoshop
Castella_Final
PDF1.Refugi de Vida_page-0001

Concurso Espacios Urbanos
1r PREMIO 2021

Avinguda Castella
Poblenou, Barcelona

Setmana de l'Arquitectura

COAC

Refugi de Vida

 

L’emplaçament on ens trobem, és un punt clau dins de la trama urbana del Poblenou. És un espai reclamat durant anys pel teixit veïnal com a espai públic VERD, els cartells de “volem zona verda” per fi han estat escoltats, i l’antiga fàbrica ha estat enderrocada. El buit que ens ocupa, s’enclava entre dos equipaments, l’Escola i el Parc de Bombers. el nou “eix verd” de Sancho de Ávila desemboca en aquest buit, mentre la magnífica Rambla del Poblenou hi passa tangencialment. La nova plaça és un nou estel a la constel·lació verda que l’envolta.
L’objectiu és donar resposta al clam veïnal: VOLEM VERD. Aquest desig queda del tot justificat amb la posició que ocupa la nova plaça dins del teixit urbà. La proposta és un REFUGI DE VIDA que es materialitza mitjançant una mitgera verda i una plaça verda. Aquests espais verds, verticals i horitzontals, generen nous hàbitats per a diferents espècies amb l’objectiu de fomentar la biodiversitat.
Noves espècies de plantes, impulsaran la regeneració biodinàmica, acollint espècies animals que ajudin a reequilibrar l’hàbitat urbà. Els nous espais seran també un refugi per a veïnes i veïns, on podran gaudir
de la natura més a prop de casa. Els nens i nenes de l’escola, tindran a l’abast un nou univers natural, on poder complementar el seu aprenentatge a través del joc al medi natural.
La intervenció proposada a la mitgera, consisteix a definir unes noves terrasses pels habitatges que serviran de base per a la implantació d’una estructura verda de vímet viu, que formin uns vòrtex verticals, a mode de gelosies verdes. El vímet viu és un element que permet generar l’estructura verda en si mateixa, és estructural i verda alhora. També s’aïllaran els habitatges tèrmicament per l’exterior (sistema SATE).
Aquest vímet, és el fil conductor entre les dues actuacions, un fil conductor viu!
L’actuació a la plaça s’estructura mitjançant el traçat de dues diagonals o eixos, que permeten una bona connectivitat. Aquestes dos eixos, generen 4 àrees de treball: zona de jocs infantils, zona cultural i artística, un pulmó verd i un plaça més urbana adjacent a l’escola. Les zones de Jocs (escola) i la zona de Cultura (Sala Beckett-festival de llums) s’emfatitzen respecte les altres, amb un tall de la topografia. Dos talussos
s’aixequen de la cota zero: un per crear unes grades cap a un escenari, i l’altre per crear una pista de jocs.
El pulmó verd serveix per millorar la biodiversitat i la qualitat de l’aire, alhora que fa de “pantalla protectora” envers el parc de bombers.
Aquest espai, passa de buit urbà a Refugi de Vida, amb millores ecològiques, socials, ambientals i energètiques, un refugi urbà per millorar la qualitat de vida. El pressupost estimat de la mitgera és de 165.000€.

bottom of page